Bulgarian (BG)English (UK)

В рамките на Фестивала на виното и културното наследство Августиада 2017, в Регионален исторически музей Стара Загора ще се организира семинар (жива лаборатория) и щанд за „биоикономиката“.  Българска стопанска камара с партньори от редица европейски страни осъществява проекта BioSTEP (финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС), чиято цел е да се насърчи публичният диалог относно целите на биоикономиката и необходимите стъпки за преминаване към устойчива икономика и начин на живот.


Изчерпването на ресурсите (изкопаеми горива), изменението на климата и нарастващото световно население, налагат търсене на устойчиви и ресурсно-ефективни стратегии. Биоикономиката е един от отговорите на тези предизвикателства и обхваща различни сектори като селско стопанство, околна среда, аквакултури и промишленост. Тя се отнася до биологичните ресурси от възобновяеми източници - като гори, култури, животни и микроорганизми - за производство на храни, материали и енергия.

 

1 biostep logo rgb 2

 

В периода 13-15 октомври, екипът на проект BioSTEP ще организира жива лаборатория с участници от региона на Стара Загора и ще покаже щанд за "Биоикономиката в ежедневието" в Регионалния исторически музей на Стара Загора. Изложението представя разнообразие от продукти, които съдържат компоненти, произведени от възобновяеми суровини или чрез биологични процедури. Примерите включват рокли, направени от млечни остатъци, чаши за кафе от кафена утайка или подметки за маратонки от оризови люспи и други. Иновациите вече са част от ежедневието ни и могат да бъдат открити в нашите кухни, бани или гаражи.

Проложения:

Организатори

карта

Партньори и спонсори - 2017

карта