Bulgarian (BG)English (UK)

Тематична конференция Августиада - 2012

Финансови инструменти за растеж и иновации
Лектор: Илия Йовчев, проектен ръководител на Българска банка за развитие

 

Enterprise Europe Network – най-голямата мрежа, подпомагаща бизнес коопериране и иновации
Лектор: Олег Стоилов, председател на УС на Търговско-промишлена палата - Стара Загора

 

Вино и здраве
Лектор: Вили Гълъбова, винен експерт, управител на Алфа Вита и учредител на Българската винена академия

 

50 години Обща селскостопанска политика на Европейския съюз
Лектор: Румяна Грозева, изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие и
на центъра на Европа Директно в Стара Загора

 

Vinum Dicit - Виното разказва
Лектор: Живко Семитев, Регионален исторически музей - Стара Загора

 

Марка за италианско гостоприемство за италианските ресторанти по света
Лектор: Борислава Лазарова, Италианска търговско камара в България

 

Мистерията на всички учения
Лектор: Асоц. проф. маг. инж. Живко Желев

Организатори

карта

Партньори и спонсори

карта