Bulgarian (BG)English (UK)

Статут - Царица на Августиада

Конкурсът Царица на Августиада е част от уникалния Фестивал на виното и културното наследство Августиада, който се организира ежегодно през месец октомври от Търговско-промишлена палата и компания OINORAMA wineconsulting & businesssolutions, в партньорство с Община Стара Загора и Mall Galleria Стара Загора. Фестивалът е включен в програмата на Празника на града - 5 октомври.

Името на Фествала и конкурса са вдъхновени от хилядолетната история на Стара Загора, а Августа Траяна е едно от древните му имена.

Стара Загора може да се гордее с много културно-исторически забележителности и артефакти и един от тях е великолепната мозайка Дионисиево шествие - една уникална находка в прослава на Бога на виното и веселието. Традициите, свързани с виното, са издигани в култ още от дълбока древност и Стара Загора е запазила тези традиции и до днес. В последните години винената и кулинарната култура в България бележат впечатляващо развитие и събития от такъв характер се радват на огромен интерес. Форумът в Стара Загора, с неговата уникалност и неповторима атмосфера, се очертава като водещ във винения календар на България с голям потенциал за привличане на международния интерес.

Фестивалът е съпроводен с богата и разнообразна, културна програма, с участие на Държавна опера Стара Загора и много старозагорски състави.

1. Цели на конкурса

 • Популяризиране на културно-историческото наследство на Стара Загора;
 • Популяризиране на лозарството и винопроизводството като важен поминък на българите от Тракия;
 • Популяризиране на Фестивала на виното и културното наследство Августиада и превръщането му в устойчива туристическа атракция, с която да се привлече вниманието не само на жителите на града, а и на гости и туроператори от страната и чужбина.

2. Участнички

Участничките се подбират сред младите момичета и жени на община Стара Загора на възраст над 18 г. , чрез предварителен кастинг, провеждан от организаторите на Фестивала на виното и културното наследство Августиада.

Критерий за право на участие са красотата, индивидуалност и естетика, стил, познания и интелект, умение за общуване.

3. Подготовка, провеждане на конкурса и избор на Царица на Августиада

                  

Подготовка

Претендентките за титлата Царица на Августиада, при подготовката за конкурса:

 • посещават културно-исторически обекти, свързани с града Августа Траяна, за да се докоснат до античното наследство на Стара Загора и споделят преживяното ;
 • посещават и участват в гроздобер в селата от Община Стара Загора;
 • участват в подготовката на гроздето за производството на виното;
 • представят се пред старозагорската общественост, чрез медиите.

Провеждане

Конкурсът се провежда в два тура:

 Първи тур :

 •  Представяне на претендентките
 •  Представяне на видео с участието им в мероприятията от подготовката

Целта е участничките да представят мотивацията си за участие в конкурса, комуникативни умения, познания, индивидуалност, както и своето виждане за мисията на Царица на Августиада.

Втори тур:

 • Дефиле на претендентките в характерно за римлянката облекло и бижута.
 • Целта е участничките да представят походка, сценично поведение, грация, стил и чар.

Избор на Царица на Августиада

Компетентно жури отличава 3 участнички - Царица на Августиада и нейни две подгласнички.

В състава на журито влизат представители от:

 • Община Стара Загора
 • Търговско-промишлена палата - Стара Загора
 • OINORAMA wineconsulting & businesssolutions
 • страната - международен акцент
 • Mall Galleria Стара Загора
 • Културните институции в града.

 3.Корона и награди

Победителката и нейните подгласнички получават отличителни ленти, с надпис:

„Царица на Августиада“

„Първа подгласничка – Царица на Августиада“

„Втора подгласничка – Царица на Августиада“

Царицатата на Августиада се коронясва. Короната е уникат, специално изработен за нея.

Награди получават всички претендентки.

4. Мисия на Царица на Августида

Мисията на избраната Царицата на Августиада е да бъде посланик на Фестивала:

 • Инициира и участва в различни благотворителни прояви;
 • Представя града на различни национални и международни форуми;
 • Красив посланик и на България по света.

  

Изготвил: Мариана Кертикова, специалист „Туризъм спорт и младежки дейности”

Съгласувал: Красимира Чахова, Заместник-кмет на Община Стара Загора

Организатори

карта

Международни партньори

partn meg

Партньори и спонсори

карта

 

Медийни партньори
infoz.bg - медийни партньори /></span></strong></span></h4>
<p><map name=